Leende Yoga och Leende meditationTwistterapi
Introduktion till Su Jok Kurser i Su Jok Su Jok-terapeuter Läs mer om Su Jok-akupunktur Su Jok-produkter, litteratur med mera Kontakta oss, prenumerera på nyhetsbrev

Kursplan för utbildningen till Su Jok Terapeut

Utbildningen i Su Jok omfattar tre nivåer. Den första nivån, Su Jok Terapeut, består av 4 steg och en praktikkurs. Den andra nivån, Su Jok Akupunktör består också av 4 steg och en praktikkurs, medan den tredje nivån, Qualification Certificate, består av 8 steg.
Man kan läsa kurserna i annan ordning än den som beskrivs här. Datum för aktuella kurser.

Certifikat och fallstudier

Efter varje steg kan man efter prov, erhålla ett certifikat från International Su Jok Acupuncture Association. Man ska också lämna in 5 fallstudier per kurs och göra ett prov. Diplomet till Su Jok Terapeut utfärdas av North European School of Onnuri Medicine.

1

Grundläggande sambandssystem


Grundläggande sambandssystem (reflexzoner) på hand och fot. Minisystemet, insektssystemet på fingrar, tår, armar och ben, extrasystem. Olika behandlingsmetoder: massage av punkter och områden, frön, magneter, metallstjärnor, färg, pulserande ljus och nålar. Grundläggande treursprungsteori. Kroppens Homosystem.
Antal lektionstimmar: 27

2

Energiflödesterapi


Översikt över kroppens energisystem enligt Treursprung. Placering och funktion hos kroppsmeridianerna enligt TCM (traditionell kinesisk medicin) och Onnuri Medicin. Placering och funktion av chakra enligt Ayur Veda och Onnuri Medicin. Placering av byolmeridianer och byolchakra. Sex Ki-teori enligt Onnuri Medicin. Sex Ki klassificering av bl a: inre organ, meridianer, chakran, funktionella system, huvudsakliga symptom, känslomässigt tillstånd och mentalt tillstånd. Diagnos med hjälp av: muskelmeridianer, applikationsdiagnos, manifestationer av Sex Ki och meridianklockan Behandlingsplan med hjälp av axlar enligt Sex Ki. Behandling med Energiflödesterapi (korta meridianer, långa meridianer och parmeridianer), chakras och lokala områden med hjälp av magneter, färg, pulserande ljus, moxa och frön.
Antal lektionstimmar: 27

3

Sambandssystem på öron, skalp osv


Onnuri öronakupunktur (auriculoterapi). Hur kroppen relaterar till öronmusslan på flera olika nivåer. Flera diagnosmetoder och Särskilda behandlingsmetoder. Jämförelse med andra öronakupunktursystem. Vi studerar systematiskt ett stort antal andra sambandssystem på skalpen, armar, ben etc. Olika behandlingsmetoder praktiseras, t ex pulserande ljus, magneter, moxa, nålar och tryck.
Antal lektionstimmar: 27

4

Treursprungsakupunktur och ledmeridianer


Akupunktur enligt Treursprung. Sambandssystem enligt Treursprung, tredimensionella sambandssystem. Kroppens leder är kraftfulla energifält. Under den här kursen lär vi oss att använda ledmeridianer och spiralnätet både för diagnos och behandling. Vi klassificerar de olika delarna av kroppens energisystem så att man kan använda dem effektivare vid behandling. Funktionell diagnos baserad på Treursprung. Ledmeridianerna är en del av spiralnätet och återfinns kring kroppens leder. Tack vare ledernas kraftfulla energifält ger behandlingar där snabba resultat. Vi behandlar med hjälp av nålar, tryck, twistterapi, spiralmassage och pulserande ljus. Klassifikation enligt Treursprung av: egenskaper, uppträdande, evolution, kroppsstruktur, inre organ, meridianer, chakran, leder med mera. Treursprungspunkter på kroppsmeridianer och byolmeridianer. Treursprungspunkter på ledmeridianer. Treursprungsmeridiansystemet.
Antal lektionstimmar: 27

5

5 dagars lärarledd praktik


Under den här kursen kommer vi att träna på att diagnostisera och ge behandlingar med hjälp av de olika tekniker som ingår i utbildningen till Su Jok Terapeut. Vi arbetar med klienter utifrån. Vi följer upp klientens framsteg under de fem dagarna och anpassar behandlingen utifrån resultaten.
Antal lektionstimmar: 40

Datum för aktuella kurser.