Spiralrörelser Instrument & böcker Logga in Su Jok-terapeuter Adress och telefonnummer Länkar om Su Jok In english

Frågor & svar

Här är svaren på några vanliga frågor om Su Jok-behandlingar.

Vad är Su Jok?

Su Jok är en vidareutvecklingav den traditionella kinesiska akupunkturen. Su Jok har också likheter med zonterapi och med akupressur.
I Su Jok kan man behandla med bland annat nålar, värme, ljus och frön.

Är det effektivt?

Det finns flera kliniska studier som visar att Su Jok är en effektiv behandlingsform för en lång rad sjukdomar.
I flera länder, bland annat i Ryssland, är det främst läkare som arbetar med Su Jok.

Hur går en behandling till?

Terapeuten inleder med att ställa frågor om dina symptom. Även tidigare sjukdomshistoria och liknande kan vara intressant för att man ska komma fram till en så effektiv behanlin som möjligt.
Därefter inleds behandlingen som kan bestå av tryck på vissa punkter, värmebehandling, nålar eller ljus. Det kan också vara en kombination av flera metoder beroende på problemet. Om du får nålar får du ofta sitta eller ligga stilla med nålarna upp till en halvtimme.

Gör det ont?

När terapeuten hittar exakt rätt punkt smärtar det till. Smärtan går hastigt över De nålar som används är mycket mindre än de som används vid vanlig akupunktur.

Kan man behandla sig själv?

I samband med behandlingen får du råd om hur du kan behandla dig själv. Genom att varje dag, mellan teraputens behandlingar, själv stimulera punkterna krävs det färre behandlingar.
På baksidan av det här bladet finns det tips på redskap och en bok där du kan lära sig mer om egenvård.

Hur ofta ska man behandla?

Om man vill ha resultat snabbt bör man i de flesta fall ta 2 - 3 behandlingar i veckan. Ibland kan man göra det mer sällan. I undantagsfall kan det behövas ännu tätare behandlingar.

Något mer du vill veta?

Du kan ställa frågor här.